Your Name and Bio will be used to present you as a judge on the www.inunity.cymru website and for promotional material related to the festival. We will only use your contact details to communicate with you about the festival - Bydd eich Enw a'ch Disgrifiad yn cael ei ddefnyddio i'ch cyflwyno fel beirniad ar wefan www.inunity.cymru/cy/ ac ar ddeunyddiau hyrwyddol yn ymwneud â'r ŵyl. Defnyddir eich manylion cyswllt at bwrpas cysylltu ynglŷn â'r yn unig
en_GB