Cyflwyniadau Ffilm Grŵp Bach

Mae grwpiau bach yn ffilmiau wedi'u cynhyrchu gan 1 i 4 person. Gellir rhoi gradd i bob ffilm, gydag enillydd Dewis y Bobl yn cael ei gyhoeddi yn Gofod3 fis Mawrth.

Cyflwyniadau Ffilm Grŵp Mawr

Mae grwpiau mawr yn ffilmiau wedi'u cynhyrchu gan 5 neu fwy o bobl. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan y beirniaid, ond mae posib gwylio'r cyflwyniadau isod.

cy